Diabetes oogzorg -Fundusonderzoek


Diabetes Mellitus type 2


Wat is diabetes type 2?

Diabetes mellitus (kortweg diabetes) is een ziekte waarbij er te veel suiker in uw bloed zit. Daarom heet het ook suikerziekte.
Suiker in het bloed heet 'glucose'. Glucose komt uit de koolhydraten in onze voeding. Koolhydraten zitten niet alleen in zoete producten, zoals jam, limonade, koek en gebak, maar bijvoorbeeld ook in brood, aardappelen, pasta en rijst.

Er zijn twee soorten diabetes mellitus:
• Type 1: begint bijna altijd al op kinderleeftijd. De behandeling (met insuline) gebeurt in het ziekenhuis.
• Type 2: begint meestal op volwassen leeftijd. De behandeling (met leefregels, tabletten en soms insuline)
               gebeurt in de huisartsenpraktijk.

Aanvankelijk hebben mensen met diabetes type 2 vaak weinig tot geen verschijnselen. Daarom hebben zij de ziekte soms al jarenlang voordat deze ontdekt wordt.

Behandeling

De behandeling begint met het optimaliseren van de lifestyle. Gezonde voeding en voldoende bewegen helpen om betere bloedglucosewaarden te krijgen. Indien dit niet voldoende is, worden medicijnen toegevoegd. Er zijn verschillende soorten tabletten, die soms in combinatie worden voorgeschreven. Als blijkt dat met de maximale dosis tabletten geen acceptabele bloedglucosewaarden bereikt kan worden, is de laatste stap insulinetherapie. Bij een chronische ziekte is het van belang dat u goed geïnformeerd bent over de ziekte, uw medicatie en dat u regelmatig onder controle blijft. De praktijkondersteuner en de huisarts kunnen u hierbij helpen, evenals bij verandering van leefstijl (denk aan stoppen met roken, bewegen, gezond eten) indien dit nodig is. Samen met uw behandelaar maakt u een individueel zorgplan, waarin u samen uw doelen omschrijft. Het plan is afgestemd op uw gezondheidssituatie, wensen en behoeften.

Zorgprogramma

Uw huisarts is aangesloten bij de zorggroep Amstelland Zorg B.V. Dit is een samenwerking van huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners (zoals praktijkondersteuners, diëtisten, optometristen, internisten, etc.). Ze werken samen om de chronische zorg in de regio beter te organiseren rondom u, de patiënt. De zorggroep ziet er op toe dat u kwalitatief goede zorg krijgt en heeft een zorgprogramma opgesteld. Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten. Het is bewezen dat deelname aan een zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt.

De zorg voor verzekerden met DM type 2 omvat alle functies voor het verlenen van goede diabeteszorg conform de NDF en NHG standaard. De ketenzorg DM type 2 omvat tenminste de volgende deelproducten (die vallen onder de verzekerde prestaties van de zorgverzekering)

• instellen op behandeling (zowel medicamenteus als niet medicamenteus)
• jaar- en kwartaalcontroles;
fundusonderzoek;
  Alle optometristen die bij ons zijn aangesloten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
  De kwaliteit van de foto’s en de beoordelingen van de uitslagen worden jaarlijks 
  steekproefsgewijs bekeken door een oogarts, met specialisatie diabetisch 
  retinopathie, uit het Oogziekenhuis Rotterdam. De resultaten zijn uitstekend en 
  hiervoor is een certificaat afgegeven. Op deze wijze kan Amstelland Zorg BV garant 
  staan voor de kwaliteitsborging.
• dieetadvies;
• leefstijl advisering en begeleiding;
• stoppen met roken zorg;
• educatie en zelfmanagement;
• consultatie specialist

Kan ik zelf ook iets doen?

U kunt zelf veel doen om zo goed en zo gezond mogelijk met uw ziekte te leven:
- Ken uw ziekte
- Eet gezond
- Zorg dat u genoeg beweging krijgt
- Als u rookt: stop met roken
- Laat regelmatig uw gewicht, bloed en bloeddruk controleren
- Het advies is om 1x per 2 jaar de ogen te laten screenen