Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgestelt in samenwerking met NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven) Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2018 en gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 13/2018.


Klik hier om de pdf Algemene Voorwaarden te openen.